រាល់គណនីយ Facebook មានឈ្មោះ ISIS អាចនឹងត្រូវបានបិទពីបណ្តាញ

រាល់គណនីយ Facebook មានឈ្មោះ ISIS អាចនឹងត្រូវបានបិទពីបណ្តាញ

បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏ធំមួយ នៅឯទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង កាលពីពេលកន្លងទៅ ព័ត៌មានជាច្រើន ជុំវិញដំណឹងពី​ក្រុមភេ​រវ​កម្ម ISIS ត្រូវបានល្បីរន្ទឺនៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook. យ៉ាងណាមុិញ អ្វីដែលគួរឱ្យសោកស្តាយ ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានធ្វើការ បិទចោលនូវម្ចាស់គណនីយមួយចំនួន ដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះជាប់ថា ISIS. ម្ល៉ោះហើយទាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយរបស់ម្ចាស់គណនីយឯណោះវិញ ដែលបានបង្ហើបបកស្រាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹង Facebook ដោយគាត់បានចោទជាសំណួរសួរថា ហេតុអ្វី Facebook ផ្អាកការប្រើប្រាស់គណនីយរបស់ខ្ញុំ? ដោយឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺ ISIS ANCHALEE យ៉ាងពិតប្រាកដមែន។ ដូច្នេះនេះក៏ជាដំណឹងជាក់ច្បាស់មួយទៀត ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរជៀសវាងការប្រើប្រាស់នូវឈ្មោះ Facebook ប្រភេទនោះ។

រាល់គណនីយ Facebook មានឈ្មោះ ISIS អាចនឹងត្រូវបានបិទពីបណ្តាញ