អ្នកវិភាគ ” iPhone 7 Plus នឹងមានអេក្រង់ 5.5 អុីញ ទំហំ RAM ធំជាងមុន “

អ្នកវិភាគ " iPhone 7 Plus នឹងមានអេក្រង់ 5.5 អុីញ ទំហំ RAM ធំជាងមុន "

Avril Wu ជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូប ចេញពីក្រុម TrendForce បានធ្វើការលើកឡើងថា ទូរស័ព្ទ iPhone 7 Plus ជំនាន់ក្រោយ នឹងបំពាក់នូវការប្រើប្រាស់មុខងារពិសេសច្រើនជាងមុន បូកផ្សំនឹងការរចនា រូបរាងថ្មីខុសប្លែកពី iPhone នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ សំរាប់ iPhone 7 អាចនឹងមានអេក្រង់ 4.7 អុីញ ទំហំ RAM 2GB រីឯ iPhone 7 Plus មានអេក្រង់ 5.5 អុីញ ទំហំ RAM ធំ 3GB.

អ្នកវិភាគ " iPhone 7 Plus នឹងមានអេក្រង់ 5.5 អុីញ ទំហំ RAM ធំជាងមុន "

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus អ្នកវិភាគ " iPhone 7 Plus នឹងមានអេក្រង់ 5.5 អុីញ ទំហំ RAM ធំជាងមុន "
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com អ្នកវិភាគ " iPhone 7 Plus នឹងមានអេក្រង់ 5.5 អុីញ ទំហំ RAM ធំជាងមុន "

ចុះថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:05 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ