នេះ​ឃើញ​ហើយ! ប្រិយមិត្ត​ដែល​ចង់​រៀន​សរសេរ​បង្កើត​កម្មវិធី Android អាច​រៀន​ពី​វីដេអូ និង​ឯកសារ​ទាំង​នេះបាន!

តើប្រិយមិត្តណាខ្លះ ដែលមាន គោលបំណង ចង់សិក្សាជំនាញ សរសេរកូដ បង្កើតកម្មវិធី Android ខ្លះ ដើម្បីអោយ ដំណើរការ កាន់តែរលូន នៅលើផ្សារ កម្មវិធី Playstore? ប្រសិនបើ មាននោះ យើងនឹងណែនាំ លោកអ្នក នូវឯកសារមួយ និងប្រភព វីដេអូមួយ ដែលលោកអ្នក អាចរៀនដោយ ខ្លួនឯង បានយ៉ាង ងាយស្រួល។

នេះ​ឃើញ​ហើយ! ប្រិយមិត្ត​ដែល​ចង់​រៀន​សរសេរ​បង្កើត​កម្មវិធី Android អាច​រៀន​ពី​វីដេអូ និង​ឯកសារ​ទាំង​នេះបាន!

សម្រាប់ឯកសារនោះ អ្នកអាចទាញ យកបាន ដោយចុចពាក្យ ទីនេះ ហើយសម្រាប់ វីដេអូវិញ អ្នកអាច Subscribe គណនីមួយនេះ ដើម្បីមើលវីដេអូ ដែលគេបាន បង្ហោះបាន ឬក៏តាមដាន វីដេអូថ្មីៗ របស់ពួកគេជាដើម។

ការសិក្សានេះដែរ គឺមិនត្រូវបាន គិតថ្លៃអ្វី នោះទេ ហើយប្រសិនបើ លោកអ្នក មានមិត្តភក្តិ ឬនរណាម្នាក់ ដែលអ្នកស្គាល់ ហើយគេ ក៏មាន បំណងចង់ សិក្សាជំនាញ នេះដែរនោះ អ្នកអាច ណែនាំ គេនូវ អត្ថបទមួយនេះបាន។

  • ដោយ: Mai
  • 9:38 AM, 21 November
  • ប្រភព: Foss Bytes
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ