ឧទ្ទាម​អ៊ីស្លាម​ម៉ាលី ចូលទៅ​បាញ់រះ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ​នៅ​ក្រុង​បា​ម៉ា​កូ​

សណ្ឋាគារ Radisson Blu កណ្តាល​ក្រុង​បា​ម៉ា​កូ រដ្ឋធានី​ប្រទេស​ម៉ាលី បាន​ក្លាយជា​ទីលាន​បាញ់រះ ទាំង​ព្រឹក​ព្រហាម នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី ២០ វិច្ឆិកា​ម្សិលមិញ​។ ក្រុម​ជី​ហាដ​អ៊ីស្លាម ម៉ាលី បាន​ចូលទៅ​ដើម្បី​ចាប់​ចំណាប់ខ្មាំង​នៅក្នុង​សណ្ឋាគារ​នេះ ដែល​ភ្ញៀវ​ភាគច្រើន គឺ​សុទ្ធសឹង​ជា​ជនបរទេស រឺ​បុគ្គលិក បរទេស ដែល​