ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?

ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?

ការស្រង់លទ្ធផលចុងក្រោយបំផុត ដែលបានដកស្រង់ចេញពី DeviceAtlas បានធ្វើការបង្ហាញពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ ច្រើនបំផុត ទៅលើការពេញចិត្តនូវទំហំអេក្រង់នៃស្មាតហ្វូននីមួយៗជុំវិញពិភពលោក។ ក្នុងនោះគេបានរាប់បញ្ចូលទំហំ 4 អុីញ ទៅដល់ 5.5 អុីញ។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថា មនុស្សសឹងតែ 70-80% ជុំវិញពិភពលោក ឫតាមបណ្តាប្រទេសធំៗ បានពេញចិត្តបំផុត ក្នុងការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនអេក្រង់ 4.7 អុីញ តួយ៉ាងដូចជា​ iPhone 6s, Redmi រប់ XIAOMI, HTC One និង Galaxy S4/Alpha ជាដើម។

ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?

ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?

ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?

ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?

ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ស្មាតហ្វូនទំហំអេក្រង់ប៉ុន្មានអុីញ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រើប្រាស់បំផុត?

ចុះថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:45 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ