សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជាត្រូវការប្រាក់កម្ចី ១២-១៦ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេស ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានអះអាងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងត្រូវហិរញ្ញប្បទានយ៉ាងច្រើន ប្រមាណ១២ទៅ១៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេស រយៈពេល១០ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ដល់២០២៥ ។

នៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សា រវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន និងវិនិយោគិនពិភពលោក នៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ សម្តេចបានបញ្ជាក់ថា វិស័យអាទិភាព ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនោះរួមមានដូចជា អគ្គិសនី ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីក ការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្ម និងការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាដើម។

ខាងក្រោមនេះជាបទអន្តរាគមន៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖

សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជាត្រូវការប្រាក់កម្ចី ១២-១៦ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេស ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥

សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជាត្រូវការប្រាក់កម្ចី ១២-១៦ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេស ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥