ឃ្លីបរន្ទះបាញ់ដ៏សាហាវ បាញ់ចំរថយន្តកណ្តាលថ្នល់

ឃ្លីបរន្ទះបាញ់ដ៏សាហាវ បាញ់ចំរថយន្តកណ្តាលថ្នល់

ឃ្លីបដ៏កម្របានជួបប្រទះ និង បានឃើញដ៏ញាក់សាច់ ដែលវេបសាយ ដេលី ស្តារ បានបង្ហោះ នៅពេលដែលមានរន្ទះបាញ់ បាញ់ចំរថយន្ត Range Rover មួយគ្រឿង ក្នុងពេលកំពុងបើក​ឆ្លងកាត់ផ្លូវ​បំបែកបួនជ្រុង ។

ឧបទ្ទវហេតុនេះ បើមើលមួយភ្លែត នឹងយល់ថាមនុស្សនៅក្នុងរថយន្ត ច្បាស់ជាមិនរស់ តែផ្ទុយទៅវិញ ក្រោយពី លាន់ក្ឌាំងមក អ្នកបើកបរ និង អ្នកនៅក្នុងរថយន្ត គ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយ ហើយបានឈប់នៅកណ្តាលថ្នល់ ។ សូនទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

ឃ្លីបរន្ទះបាញ់ដ៏សាហាវ បាញ់ចំរថយន្តកណ្តាលថ្នល់ ឃ្លីបរន្ទះបាញ់ដ៏សាហាវ បាញ់ចំរថយន្តកណ្តាលថ្នល់(ពីកាពូក)