សម្តេច​ហ៊ុនសែន លើកឡើង​នូវ​មតិ ៥ ចំណុច សម្រាប់​ទិសដៅ​ទៅមុខ​របស់​អាស៊ាន បូក​៣

ភ្នំពេញ: បន្ទាប់ពី​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ាន​-​ចិន លើក​ទី​១៨ កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ អាស៊ាន​-​បូក ៣​ប្រទេស លើក​ទី​១៨ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សន្និសីទ​គូ​ឡា​ឡាំ​ពួរ (Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia) ជាមួយ​ប្រមុខ​ដឹកនាំ​ប្រទេស ASEAN ទាំង ១០​។ ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន បូក ៣ ( ចិន ជប៉ុន និង​កូរ៉េ ) សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុនសែន បានលើកឡើង​នូវ​មតិ ៥ ចំណុច  សម្រាប់​ទិសដៅ​ទៅមុខ​របស់​អាស៊ាន បូក​៣​៕

សម្តេច​ហ៊ុនសែន លើកឡើង​នូវ​មតិ ៥ ចំណុច សម្រាប់​ទិសដៅ​ទៅមុខ​របស់​អាស៊ាន បូក​៣

សម្តេច​ហ៊ុនសែន លើកឡើង​នូវ​មតិ ៥ ចំណុច សម្រាប់​ទិសដៅ​ទៅមុខ​របស់​អាស៊ាន បូក​៣

សម្តេច​ហ៊ុនសែន លើកឡើង​នូវ​មតិ ៥ ចំណុច សម្រាប់​ទិសដៅ​ទៅមុខ​របស់​អាស៊ាន បូក​៣