ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ដណ្តើម​ទាន់​រង្វាន់​សម្តេច​តេ​ជោ នឹង​រៀបចំ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦

ភ្នំពេញ: ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ដណ្តើមពាន​រង្វាន់​របស់​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន លើក ទី​១០ ឆ្នាំ​២០១៦ ទូទាំង​រាជធានី​-​ខេត្ត នឹង​ចាប់ផ្តើម​ប្រកួត​ជម្រុះ​បឋម​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ ខាងមុខ​។

ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ដណ្តើម​ទាន់​រង្វាន់​សម្តេច​តេ​ជោ នឹង​រៀបចំ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦