នេះ​ជា​វិធី​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ iPhone 6s ទំហំ 16GB បាន​ធូរ​ចិត្ត​ជាងមុន!

បើនិយាយតាមត្រង់ iPhone 6s ដែលមាន អង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 16GB គឺមិនអាច ប្រើប្រាស់ គ្រាន់ តាមតម្រូវការ នោះទេ ហើយបើចង់ ប្រើគ្រាន់ ទាល់តែប្រើ កម្មវិធី តិចតួច ឬកុំថត វីដេអូ ដូចនេះ ប្រហែលជា ប្រើគ្រាន់ តែលំបាកបន្តិច។​

នេះ​ជា​វិធី​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ iPhone 6s ទំហំ 16GB បាន​ធូរ​ចិត្ត​ជាងមុន!

ដោយហេតុនេះហើយ ទើបយើងចង់​ ណែនាំមិត្ត អ្នកអាន ពីវិធី មួយចំនួន ដែលអាច ជួយឲ្យ អ្នកប្រើ iPhone 6s ទំហំ 16GB នេះ បានដោយគ្មាន ការបារម្មណ៍។

សូមអានការណែនាំខាងក្រោម៖

  1. ផ្ទេររូបភាព ទៅកាន់ Cloud Drive ណាមួយ
  2. ស្តាប់ចម្រៀងជាលក្ខណៈ Stream
  3. ឈប់ប្រើកម្មវិធីមួយចំនួន ដូចជា Dictionary ឬតាមដាន ពត៌មានផ្សេងៗ ដោយប្រើ Web មកជំនួសវិញ
  4. រក្សាទុកកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើញឹកញាប់បំផុត
  5. លុបទិន្នន័យ ដែលមិនសំខាន់
  6. កុំថតវីដេអូរយៈពេលយូរពេក ឬអាចបន្ថយកម្រិត ថតវីដេអូ មកត្រឹម 1080 ភិចសែលវិញ

នេះ​ជា​វិធី​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ iPhone 6s ទំហំ 16GB បាន​ធូរ​ចិត្ត​ជាងមុន!

នេះជាវិធីដែលអ្នកគួរអនុវត្ត ហើយក៏ សង្ឃឹមថា អ្នកប្រើប្រាស់ នឹងពេញចិត្ត។ បើសិនជាអ្នក មានចម្ងល់អ្វី បន្ថែមលើ នេះទៀត អ្នកអាច សាកសួរ បាននៅ ខាងក្រោមនេះ។

  • ដោយ: Hong
  • 10:09 AM, 23 November
  • ប្រភព: The Verge
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ