បេក្ខជន​បក្សប្រឆាំង​ឈ្នះ​ការបោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី​អា​ហ្ស​ង់​ទីន​

លោក Mauricio Macri មេដឹកនាំ​គណបក្ស​ប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាហ្សង់ទីន។ រូបថត FT ​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​