ក្រុមចម្រៀងវ័យក្មេង One Direction ឈ្នះពានសិល្បៈ «American Music Awards» ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

អាម៉េរិក៖ ក្រុមតារាចម្រៀងវ័យក្មេង របស់អង់គ្លេស One Direction ដែលមានសមាជិក៤នាក់បានឈ្នះពានសិល្បៈ «American Music Awards» លេចធ្លោប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ដែលប្រារព្ធឡើងនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក នាម៉ោង ប្រមាណ៩ យប់ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ (ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក) ។

នេះជាលើកទី១ហើយ ដែលក្រុមចម្រៀងអាយុប្រហែល ត្រឹម២០ឆ្នាំ បានឈ្នះពានក្នុងនាមជាក្រុម ដែលមាន ប្រជាប្រិយភាពបំផុត គ្រាដែលតារាចម្រៀងស្រី Ariana Grande មកពីអាមេរិក ឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកបទចម្រៀង Pop និង Rock ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ដូចគ្នា ៕

ក្រុមចម្រៀងវ័យក្មេង One Direction ឈ្នះពានសិល្បៈ «American Music Awards» ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ក្រុមចម្រៀងវ័យក្មេង One Direction ឈ្នះពានសិល្បៈ «American Music Awards» ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥