គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា សម្រេច​បញ្ជូន​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​មួយចំនួន ទៅកាន់​គណៈកម្មការ​ជំនាញ​រដ្ឋសភា​

ភ្នំពេញ: គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៣​វិច្ឆិកា​នេះ បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ ដោយបាន​សម្រេច​បញ្ជូន​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​មួយចំនួន ទៅកាន់​គណៈកម្មការ​ជំនាញ​របស់​រដ្ឋសភា ពិនិត្យ​សិក្សា​។ នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៣​វិច្ឆិកា​នេះ គឺ​មិនមាន​វត្តមាន​របស់​អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដែលជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ជំនាញ​ទាំង ៥ របស់​រដ្ឋសភា ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​នោះទេ​៕​

គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា សម្រេច​បញ្ជូន​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​មួយចំនួន ទៅកាន់​គណៈកម្មការ​ជំនាញ​រដ្ឋសភា​

គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា សម្រេច​បញ្ជូន​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​មួយចំនួន ទៅកាន់​គណៈកម្មការ​ជំនាញ​រដ្ឋសភា​