នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អូស្ត្រាលី​​ត្រឡប់​​មក​ប្រទេស​វិញ​ បន្ទាប់​ពី​​​ចំណាយ​ពេល​១១​ថ្ងៃ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស

លោក ម៉ាល់ឃឹម ធើនប៊ុល (Malcolm Turnbull) ​​​​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អូស្ត្រាលី​កំពុង​ត្រឡប់​​មក​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​វិញ​ បន្ទាប់​ពី​​បាន​ចំណាយ​ពេល​១១​ថ្ងៃ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​​ ខណៈ​ដែល​​​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ទូទាំង​ពិភព​លោក​កំពុង​​ទទួល​សម្ពាធ​កាន់​តែ​ខ្ពស់​​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយបញ្ហា​​ទាក់​ទង​នឹង​ការវាយ​ប្រហារ​ថ្មី​ៗ​​ពី​ក្រុម​អ៊ីស្លាម​ជ្រុល​និយម។