បន្ថែម​អក្សរ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ Lock Screen បាន​យ៉ាង​ងាយ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក ដោយ​គ្រាន់​តែ​ដំឡើង Tweak មួយនេះ!

សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលចូលចិត្តលម្អ និងកែត្រង់ចំនុច ផ្សេងៗនៅលើ iPhone ដែលបាន Jailbreak រួចនោះ ច្បាស់ជាមិន ខកបំណងទេ។

បន្ថែម​អក្សរ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ Lock Screen បាន​យ៉ាង​ងាយ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក ដោយ​គ្រាន់​តែ​ដំឡើង Tweak មួយនេះ!

យើងចង់ណែនាំអ្នកពី Tweak មួយ ដែលមានឈ្មោះ CustomLS2 ដែលជា ប្រភេទ Tweak មួយប្រភេទ ដែលអាចអោយ អ្នកធ្វើការ បន្ថែមអក្សរ នៅលើផ្ទៃ Lock Screen បាន ដូចជាអក្សរ នៅខាង ក្រោមម៉ោង, អក្សរកន្លែង អូសដោះសោរ និងក្រោម កន្លែងអូសដោះសោរ នោះបាន ផងដែរ។

អ្នកអាចធ្វើការដំឡើងតាមវិធីខាងក្រោម៖

  • ចូលទៅកាន់ Cydia => Sources => Edits => Add វាយពាក្យថា http:/repo.biteyourapple.net
  • រួចចូលទៅកាន់កន្លែង Search វាយឈ្មោះ CustomLS2 បន្ទាប់ធ្វើការ Install
  • បន្ទាប់ពី Install រួចរាល់ អ្នកត្រូវចូលទៅ Enable វា ហើយធ្វើ តាមការ ណែនាំនៅ ខាងលើ

បន្ថែម​អក្សរ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ Lock Screen បាន​យ៉ាង​ងាយ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក ដោយ​គ្រាន់​តែ​ដំឡើង Tweak មួយនេះ! បន្ថែម​អក្សរ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ Lock Screen បាន​យ៉ាង​ងាយ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក ដោយ​គ្រាន់​តែ​ដំឡើង Tweak មួយនេះ!

បញ្ជាក់ថា អ្នកត្រូវធ្វើតាម ការណែនាំ ខាងលើឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ​ បើសិនជា អ្នកមិនបាន ធ្វើតាមការ ណែនាំត្រឹម ត្រូវនោះទេ ពេលមាន បញ្ហាណា ជាយថាហេតុ យើងពុំទទួល ខុសត្រូវ នោះទេ។

អ្នកត្រូវ Add Sources ខាងលើ ទើបអាច ដំឡើង tweak នេះ ដោយឥត គិតថ្លៃបាន បើសិនជា អ្នកមិន Add Sources នេះទេ អ្នកនឹងមិន អាចដំឡើង Tweak នេះបានទេ ដោយសារ វាដាក់លក់។

  • ដោយ: Hong
  • 2:03 PM, 23 November
  • ប្រភព: Cydia
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ