​សេ​ច​ក្តី​ជូ​ន​ដំ​ណឹ​ងរប​ស់​ក្រ​សួ​ង​ធ​ន​ធា​ន​ទឹ​ក និ​ង​ឧ​តុ​និ​យ​ម​ស្តី​ពី​ស្ថា​ន​ភា​ព​ទូ​ទៅ នៃ​អា​កា​ស​ធា​តុ

  • ​សេ​ច​ក្តី​ជូ​ន​ដំ​ណឹ​ងរប​ស់​ក្រ​សួ​ង​ធ​ន​ធា​ន​ទឹ​ក និ​ង​ឧ​តុ​និ​យ​ម​ស្តី​ពី​ស្ថា​ន​ភា​ព​ទូ​ទៅ នៃ​អា​កា​ស​ធា​តុ已关闭评论
  • 203 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/11/23  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: