មូលហេតុ​មួយ​ចំនួន ដែល​អ្នក​ធ្វេស​ប្រហែស​ធ្វើ​អោយ iPhone មិន​លឺ​សម្លេង​ពេល​គេ Call មក ឬ​គេ Call មិនចូល

មូលហេតុ​មួយ​ចំនួន ដែល​អ្នក​ធ្វេស​ប្រហែស​ធ្វើ​អោយ iPhone មិន​លឺ​សម្លេង​ពេល​គេ Call មក ឬ​គេ Call មិនចូល

រឿងនេះប្រហែលជាកើតឡើងជារឿយៗ លើទូរស័ព្ទ របស់អ្នក ដោយមិនដឹង ខ្លួនសោះ នាំអោយ iPhone របស់អ្នក មិនលឺសម្លេង ពេលគេ Call មក ឬ គេតេមិន ចូលជាដើម។ តាមពិតវា មិនមានបញ្ហា ធំដំអ្វីឡើយ វាគ្រាន់ តែជា បញ្ហាតូច តាចមួយ ដែលយើង មិនចេះប្រុង ប្រយ័ត្នខ្លួន ឯងប៉ុណ្ណោះ។ ពេលខ្លះ iPhone របស់អ្នក ប្រគល់អោយទៅ កូន ឬ ក្មេងៗ លេង អាចបណ្តាលអោយ ពួកគេ ចុចបិទ បើកមុខងារ ផ្តេសផ្តាស់ ទើបបណ្តាល អោយកើតមាន រឿងនេះឡើង ដែលមាន ដូចជា៖

  • បើកមុខងារ Do Not Disturb

មូលហេតុ​មួយ​ចំនួន ដែល​អ្នក​ធ្វេស​ប្រហែស​ធ្វើ​អោយ iPhone មិន​លឺ​សម្លេង​ពេល​គេ Call មក ឬ​គេ Call មិនចូល

  • បើក Ringer Switch

មូលហេតុ​មួយ​ចំនួន ដែល​អ្នក​ធ្វេស​ប្រហែស​ធ្វើ​អោយ iPhone មិន​លឺ​សម្លេង​ពេល​គេ Call មក ឬ​គេ Call មិនចូល

  • បើក AirPlane Mode

មូលហេតុ​មួយ​ចំនួន ដែល​អ្នក​ធ្វេស​ប្រហែស​ធ្វើ​អោយ iPhone មិន​លឺ​សម្លេង​ពេល​គេ Call មក ឬ​គេ Call មិនចូល

បញ្ហានេះគឺដោយសារតែមុខងារទាំងបីនេះប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើគេ តេមិនចូល ឬ គេតេមក មិនលឺ សម្លេងសូមត្រួតពិនិត្យ មុខងារ ទាំងបី នេះភ្លាម តែបើនៅ មានបញ្ហា មានន័យថា iPhone អ្នកមាន បញ្ហាផ្នែក​ Hardware ហើយ ឬ សាកល្បង Restore ជាមុនសិន មុននឹងសម្រេចចិត្ត យកទៅ អោយជាង។

  • ដោយ: Meng
  • 3:38 PM, 23 November
  • ប្រភព: iGeeks Blog
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ