ប្រសិន​បើ​អ្នក​ខ្ជឹល​វាយ​លេខ​សម្ងាត់​ប្រើ​ក្រយ៉ៅ​ដៃ​វិញ តាម​រយៈ Tweak នេះ

iTouchSecure សម្រាប់ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ iOS 9 អាចអោយអ្នក ប្រើក្រយ៉ៅដៃ ជំនួសអោយ លេខសម្ងាត់ បានដោយ មិនចាំបាច់ ពិបាកវាយ លេខសម្ងាត់ ឡើងវិញឡើយ។ Tweak នេះវាអាច កំណត់បានគ្រប់កម្មវិធី គ្រប់វេបសាយ ទាំងអស់ ដែលមានការ វាយលេខសម្ងាត់។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ខ្ជឹល​វាយ​លេខ​សម្ងាត់​ប្រើ​ក្រយ៉ៅ​ដៃ​វិញ តាម​រយៈ Tweak នេះ

គួរអោយស្តាយដោយសារតែវាទើបនឹង ដាក់ដំណើរការ លើប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ iOS 9 ហេតុដូច្នេះ ហើយ វាដាក់លក់ ក្នុងតម្លៃ 4.99$ នៅពេល ខាងមុខមិនយូរ មិនឆាប់ ប្រសិនបើវា អាចទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ លើ Source ណាមួយ ខេមបូ នឹងជម្រាប ជូនលោកអ្នក។

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រសិនបើអ្នក គិតពី ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព មិនគួរ ប្រើប្រាស់ Tweak នេះឡើយ ព្រោះយើងមិន ដឹងថា វាមានសុវត្ថិភាព ឬអត់ទេ អាស្រ័យទៅលើ គំនិតអ្នកបង្កើត Tweak។

  • ដោយ: Meng
  • 3:43 PM, 23 November
  • ប្រភព: Cydia
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ