នាយករដ្ឋមន្រ្តី រុស្ស៊ីរីករាយទស្សនា ស្វែងយល់ពី ប្រាសាទបុរាណខ្មែរ

សៀមរាប-ភ្នំពេញ ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងគណៈប្រតិភូ បានធ្វើទៅទស្សនា ប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនរបស់កម្ពុជា ជាមួយនឹងទឹកមុខសប្បាយរីករាយ ដោយបានអញ្ជើញមកទស្សនា ផ្ទាល់ នៅថ្ងៃចន្ទទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

បើទោះបីជាដំណើរទស្សនាចរណ៍ នៅប្រាង្គប្រាសាទដែលលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ី ស្នើមិនឱ្យ អ្នកកាសែតចូលផ្តិតរូបភាពលោកយ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្តែរូបភាពជាច្រើនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ត្រូវគេ បង្ហោះតាមរយៈបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក៕

នាយករដ្ឋមន្រ្តី រុស្ស៊ីរីករាយទស្សនា ស្វែងយល់ពី ប្រាសាទបុរាណខ្មែរ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី រុស្ស៊ីរីករាយទស្សនា ស្វែងយល់ពី ប្រាសាទបុរាណខ្មែរ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី រុស្ស៊ីរីករាយទស្សនា ស្វែងយល់ពី ប្រាសាទបុរាណខ្មែរ