ហុងកុង៖គណបក្ស​គាំទ្រ​ចិនដីគោក​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ធំធេង​នា​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់

នៅ​ហុងកុង មាន​ពលរដ្ឋ​ហុងកុង​ជិត ៥០% បាន​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​នា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី២២ វិច្ឆិកា។ នេះ​ជា​អត្រា​មួយ​ដ៏​ខ្ពស់​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ទេ​នៅ​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​នា​ពេល​កន្លង​មក។ ម្យ៉ាង​ទៀត នេះ​ក៏​ជា​ការ​បោះឆ្នោត​លើកទី១ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ងើប​បះបោរ​របស់​សកម្មជន​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៃ​ចលនា​ឆ័ត្រ​កាល​ពី​រដូវ​លំហើយ​ឆ្នំា ២០១៤។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ជោគជ័យ​នៅ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​កណ្តាប់​ដៃ​របស់​គណបក្ស​មាន​ទំនោរ​រក​ចិន​ដីគោក​ដោយ​ទទួល​បាន​សម្លេង​គាំទ្រ​ជិត ៧០%។