សម្តេច កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ថ្លែងអំណរ ព្រះគុណ ព្រះមហាក្សត្រ ដែលបាន ឧបត្ថម្ភ ព្រះរាជទ្រព្យ ១ពាន់ដុល្លារ ដល់កាកបាទ ក្រហម

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ប្រធានកាកបាទ ក្រហមកម្ពុជា បានថ្វាយលិខិតថ្លែងអំណរព្រះគុណ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា ដែលទ្រង់បានព្រះរាជទាន ព្រះរាជទ្រព្យ១ពាន់ដុល្លារ ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា សម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ក្នុងពេលបេសកកម្ម ជួយជនក្រីក្រ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សម្តេច កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ថ្លែងអំណរ ព្រះគុណ ព្រះមហាក្សត្រ ដែលបាន ឧបត្ថម្ភ ព្រះរាជទ្រព្យ ១ពាន់ដុល្លារ ដល់កាកបាទ ក្រហម