ខណៈនេះ​អគ្គិ​ភ័យ​កំពុង​ឆេះ​ផ្ទះ​លក់​អេត​ចាយ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​លេខ​៧០​​

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ តាម​ប្រភព​ព័ត៌​មាន​ជំហាន​ដំបូង​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ខណៈនេះ​អគ្គិ​ភ័យ​កំពុង​ឆេះ​ផ្ទះ​លក់​អេត​ចាយ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​លេខ​៧០​​។

ពេល​នេះ​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គិ​ភ័យ​កំពុង​ចេញ​អន្តរាគមន៍ ។ មូលហេតុ​មិន​ទាន់ដឹង​នៅ​ឡើយ​ទេ​៕