មុននេះបន្តិច​ លោក សម រង្ស៊ីថា ​ព្រឹទ្ឋសភាអូស្រ្តាលី​ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរ​កម្ពុជាឈប់រករឿងគាត់

រាជធានីភ្នំពេញ ​៖ ប្រធាន​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ​ លោក សម រង្ស៊ី ​បានសរសេរនៅ​លើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook)​ របស់លោកបង្ហោះ​នៅប៉ុន្មាន​នាទីមុន​នេះ​មានខ្លឹមសារខ្លីថា​ "ព្រឹទ្ធសភា​ ប្រទេសអូស្រ្តាលី​ ពិភាក្សាអំពី ​ស្ថានភាពនយោបាយ​នៅប្រទេសកម្ពុជា ​ហើយមានញត្តិមួយ ​ស្នើឲ្យអាជ្ញាធម៌កម្ពុជា ​ឈប់រករឿង លោក សម រង្ស៊ី" ។

On 25 November 2015, ​Senator Scott Ludlam from​ the Australia ​Green Party submitted the​ following motion titled​ "Cambodian Opposition Leader Sam Rainsy" :

« The Senate:

a) Notes with deep​ concern​ recent political developments in ​Cambodia,​ including:
i. The issuing of an arrest ​warrant based on ​seven-year-old defamation charges ​against opposition ​Leader Sam Rainsy ​and his subsequent removal from ​parliament and ​stripping of ​his parliamentary immunity;
ii. Violent attacks​ against opposition ​parliamentarians;
iii. The removal of ​Opposition Party Deputy ​Leader Kem Sokha ​from his post ​as vice-president of​ the National Assembly.

b) Calls on ​the Cambodian​ Government to:
i. Revoke the arrest ​warrant issued​ against Mr Rainsy, and ​allow him and other ​opposition​ parliamentarians to ​return to Cambodia without fear of arrest​ or​ persecution;
ii. Protect and uphold ​the tenets of multi-party​ democracy, and take ​concrete steps to ​guarantee a ​free and safe political space;
iii. Engage with ​the opposition​ in open dialogue on ​actions to strengthen ​Cambodia's democracy. »