ក្លិប Leicester City ស្ថិត​នៅ​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី​1​នៃ​ការ​ភ្នាល់ជា​ជើងឯក​ប្រឺ​មី​ញេ​លី​ក​អង់គ្លេស 2015-2016

ចាត់​ទុក​ថា​ជា​រដូវ​កាល​ប្រកួតប្រជែង​គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ និង​ចង់​តាមដាន​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ប្រឺ​មី​ញេ​លី​ក​អង់គ្លេស ព្រោះ​ជា​ធម្មតា ការ​ប្រកួត​១៣​លើក​កន្លង​ផុត​អាច​ពិនិត្យ​ឃើញ​ថា ក្លិប​ណា​នឹង​ក្លាយជា​ជើងឯក ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​ក្លិប Leicester City ស្ថិត​នៅ​កំពូល​តារាង និង​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ចំណាត់ថ្នាក់​នៃ​ការ​ភ្នាល់​របស់​ក្លិប​ទាំង​៧​ដែល​ប្រកួតប្រជែង​ក្លាយជា​ជើងឯក​ប្រឺ​មី​ញេ​លី​ក ៖

១-​ក្លិប Leicester City អត្រា​ភ្នាល់ ១៥០/១ (​ចាក់​១​សង​១៥០)
២-​ក្លិប Man Utd អត្រា​ភ្នាល់ ៤/១ (​ចាក់​១​សង​៤)
៣-​ក្លិប Man City អត្រា​ភ្នាល់ ៧/៥ (​ចាក់​៥​សង​៧)
៤-​ក្លិប Arsenal អត្រា​ភ្នាល់ ៩/៤ (​ចាក់​៤​សង​៩)
៥-​ក្លិប Spurs អត្រា​ភ្នាល់ ២៥/១ (​ចាក់​១​សង​២៥)
៦-​ក្លិប Liverpool អត្រា​ភ្នាល់ ២៥/១ (​ចាក់​១​សង​២៥)​និង
៧-​ក្លិប Chelsea អត្រា​ភ្នាល់ ៦៦/១ (​ចាក់​១​សង​៦៦) ៕