ទណ្ឌិត​៦៨០​នាក់​ ត្រូវ​បាន​លើក​លែង​ទោស ​និង​បន្ធូ​បន្ថ​យទោស ​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​

ព្រះ​​មហាក្សត្រ​នេះ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​ បាន​សម្រេច​ឡាយ​ព្រះហស្ត​លេខា​លើក​លែង​ទោស ​និង​បន្ធូ​បន្ថយ​ទោស​ទណ្ឌិត​ចំនួន​៦៨០​ ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ឆ្នាំ២​០១៥​នេះ។ ​ទណ្ឌិត​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​ដោះលែង​រួច​ហើយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ​ទី​២៣​ ខែ​វិច្ឆកា​នេះ។ ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ​ក្នុង​ចំណោម​ទណ្ឌិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​លើក​លែង​ និង​បន្ធូ​បន្ថយ​ទោស​ទាំង​អស់​មិន​មាន​សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នោះទេ។​