ផ្សព្វផ្សាយ​អនុក្រឹត្យ​៖ ការបោះពុម្ព​សារ​ព្រមាន​សុខភាព លើ​កញ្ចប់​ផលិតផល​ថ្នាំជក់​

ភ្នំពេញ: មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ លើកកម្ពស់​សុខភាព​សាធារណៈ បច្ចុប្បន្ននេះ បាន​កំពុង​យកចិត្តទុកដាក់ ផ្សព្វផ្សាយ​អនុក្រឹត្យ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី​ការបោះពុម្ព​សារ​ព្រមាន​សុខភាព ជា​ភាសា​ខ្មែរ និង​ជា​រូបភាព លើ​កញ្ចប់​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ ក្នុង​គោលបំណង​ការពារ និង​លើកកម្ពស់​សុខភាព​សាធារណៈ សំដៅ​កាត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់ ដល់​សុខភាព សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង​បរិស្ថាន ដែល​បណ្ដាលមកពី ផលិតផល​ថ្នាំជក់​។​

​អនុក្រឹត្យ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល លេខ​:១៤៩. អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការបោះពុម្ព​សារ ព្រមាន​សុខភាព ជា​ភាសា​ខ្មែរ និង​ជា​រូបភាព លើ​កញ្ចប់​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ បាន​ត្រូវ​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥ និង​មាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម ៖​

ផ្សព្វផ្សាយ​អនុក្រឹត្យ​៖ ការបោះពុម្ព​សារ​ព្រមាន​សុខភាព លើ​កញ្ចប់​ផលិតផល​ថ្នាំជក់​

ផ្សព្វផ្សាយ​អនុក្រឹត្យ​៖ ការបោះពុម្ព​សារ​ព្រមាន​សុខភាព លើ​កញ្ចប់​ផលិតផល​ថ្នាំជក់​

ផ្សព្វផ្សាយ​អនុក្រឹត្យ​៖ ការបោះពុម្ព​សារ​ព្រមាន​សុខភាព លើ​កញ្ចប់​ផលិតផល​ថ្នាំជក់​