កំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើងហួសពីការស្មាន

កំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើងហួសពីការស្មាន

បើយោងតាមប្រភពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្បាស់ការមួយ ចេញពីក្រុមការងារ CIRP បានធ្វើការបញ្ចេញលទ្ធផលនៃចំនួន អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone សរុប នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ លទ្ធផលដ៏ច្បាស់ការមួយបានបង្ហាញថា មកទល់ពេលនេះមាន iPhone ចំនួន 101 លានគ្រឿងហើយ ដែលកំពុងនៅក្នុងដៃអ្នកប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយវាជាតួលេខកើនឡើងថ្មីមួយទៀត បើយើងធៀបទៅនឹងលទ្ធផលកាលពីឆ្នាំទៅ។ គួរបញ្ជាក់ថា មានប្រហែល 58 លានគ្រឿង ជា iPhone 6 និង iPhone 6 Plus ហើយមានតែចំនួន 4 លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះ សំរាប់ iPhone 6s និង 6s Plus នេះបើយើងគិតត្រឹមការបញ្ចប់នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2015. សរុបមកវិញមានន័យថា ទីផ្សារស្មាតហ្វូនសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ន អាចនិយាយបានថាមានតែក្រុមហ៊ុន Apple មួយប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចឈរឈ្មោះបានយ៉ាងនឹងនរល្អ។

កំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើងហួសពីការស្មាន

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus កំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើងហួសពីការស្មាន
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com កំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើងហួសពីការស្មាន

ចុះថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:34 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ