ផ្លាស់ប្តូរបែបថ្មី ដាក់កូដទូរស័ព្ទ iPhone ដូចទៅនឹងកូដទូសម្ងាត់ [Tweak]

ផ្លាស់ប្តូរបែបថ្មី ដាក់កូដទូរស័ព្ទ iPhone ដូចទៅនឹងកូដទូសម្ងាត់ [Tweak]

មកដល់ទៀតហើយ Tweak ពិសេសៗ ដែលមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើគេហទំព័រ Sovann2. ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតឱកាសធ្វើការណែនាំនូវ Tweak ថ្មីមួយទៀត ដែលមានឈ្មោះថា Rotary Lock ដោយវាត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ដោយសេរី ដែលមាននៅក្នុង Cydia. លក្ខណៈពិសេសរបស់វា គឺពិសេសត្រង់ថា វានឹងផ្លាស់ប្តូរស្ទាយ Passcode នៅលើ iPhone របស់អ្នក ទៅជារាងរង្វង់ ដែលដូចទៅនឹង កូដទូសម្ងាត់កាលពី 10 ឆ្នាំមុនដូច្នោះដែរ។

ផ្លាស់ប្តូរបែបថ្មី ដាក់កូដទូរស័ព្ទ iPhone ដូចទៅនឹងកូដទូសម្ងាត់ [Tweak]

ផ្លាស់ប្តូរបែបថ្មី ដាក់កូដទូរស័ព្ទ iPhone ដូចទៅនឹងកូដទូសម្ងាត់ [Tweak]

 • ចុចចូល Cydia > បន្ថែម Source : Repo.biteyourapple.net
 • ក្រោយមកចូលអ្នកស្វែករកនូវកម្មវិធី Rotary Lock ហើយចុចតម្លើងជាការស្រេច
 • បន្ទាប់ពីតម្លើងរួចហើយ ចូលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាមចិត្តនៅក្នុង Settings
 • ---------------------------------------

  ដោយ: កៅ រក្សា
  ->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ផ្លាស់ប្តូរបែបថ្មី ដាក់កូដទូរស័ព្ទ iPhone ដូចទៅនឹងកូដទូសម្ងាត់ [Tweak]
  ->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ផ្លាស់ប្តូរបែបថ្មី ដាក់កូដទូរស័ព្ទ iPhone ដូចទៅនឹងកូដទូសម្ងាត់ [Tweak]

  ចុះថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:48 ព្រឹក

  Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ