អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]

អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]

ជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនតិចជាង 30-40 Tweaks នោះទេ ដែលបានធ្វើការអាប់ដែត និងបង្ហោះឱ្យប្រើប្រាស់សារជាថ្មី នៅក្នុងកម្មវិធី Cydia. ទន្ទឹមនឹងការចេញឱ្យប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ Sovann2 ក៏តែងតែលើកយកនូវ Tweak ទាំងអស់នោះ មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា។ សំរាប់ Tweak ពិសេស ក្នុងអត្ថបទនេះ គឺវិសេសបំផុត ដោយវាជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ល្អមួយ សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលតែងតែចុចទូរស័ព្ទ នៅពេលយប់ និយាយរួមគឺទីងងឹត។

អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]

Nightmode9

អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]

អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]

អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]

អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]

 • ចុចចូល Cydia > បន្ថែម Source : Repo.biteyourapple.net
 • ក្រោយមកចូលអ្នកស្វែករកនូវកម្មវិធី Nightmode9 ហើយចុចតម្លើងជាការស្រេច
 • បន្ទាប់ពីតម្លើងរួចហើយ ចូលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាមចិត្តនៅក្នុង Settings
 • ---------------------------------------

  ដោយ: កៅ រក្សា
  ->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]
  ->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com អស់បញ្ហាខ្លាចប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងប្រើប្រាស់ iPhone នៅទីងងឹតទៀតហើយ [Tweak]

  ចុះថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:14 ព្រឹក

  Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ