កវី​​ល្បី​ឈ្មោះ​ពីរ​រូប ​និយាយ​ពី​បញ្ហា​បទ​ចម្រៀង​បច្ចុប្បន្ន​


កវី​​ល្បី​ឈ្មោះ​ពីរ​រូប ​និយាយ​ពី​បញ្ហា​បទ​ចម្រៀង​បច្ចុប្បន្ន​

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ម៉ាអេម កវី​ល្បី​ឈ្មោះ​ពីរ​រូប គឺ​លោក សុខ ជំនោរ និង លោក សុខ ចាន់​ផល បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​ស្ថានភាព​ការ​តែង​និពន្ធ​បទ​ចម្រៀង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ អ្នក​និពន្ធ​​ទំនុក​ច្រៀង​ទាំងពីរ​រូប​ ក៏​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា បច្ចុប្បន្ន​ អ្នក​និពន្ធ​វ័យ​ក្មេង​កំពុង​កើត​មាន​ច្រើន ហើយ​ពួកគេ​មាន​ឆន្ទៈ​បង្កើត​បទ​ចម្រៀង​ថ្មីៗ ដែល​ជា​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ ដោយ​កាត់​បន្ថយ​ការ​លួច​ចម្លង​ពី​បរទេស។

 

ប៉ុន្ដែ ស្នាដៃ​បង្កើត​ថ្មី​មិនមែន​សុទ្ធតែ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ទាំង​ស្រុង​ពី​មហាជន​នោះទេ តើ​ហេតុ​អ្វី? តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​ដើម្បី​ឲ្យ​វិស័យ​តែង​និពន្ធ​ខ្មែរ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន? តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​បទ​ចម្រៀង​បច្ចុប្បន្ន​​ល្បី​បាន​តែ​មួយ​ប្រាវៗ មិន​ដូច​កាល​ពី​មុន? ចង់​ដឹង​ចុច​ទស្សនា​ និង ស្ដាប់​ការ​បកស្រាយ​ពី​កវីនិពន្ធ​ឆ្នើម​នៅ​កម្ពុជា គឺ​លោក​ សុខ ជំនោរ និង លោក សុខ​ ចាន់ផល​ នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖