សភា​សហ​ភាព​អឺរ៉ុប​ ដាក់​ចេញ​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​រួម​សម្រាប់​វិបត្តិ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​កន្លង​ទៅ​ សភា​សហភាព​អឺរ៉ុប ​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​រួម​មួយ ​សម្រាប់​វិបត្តិ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា។ ​ក្នុង​ចំណោម​ដំណោះ​ស្រាយ​រួម​នោះ ​សភា​សហភាព​អឺរ៉ុប​ បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​លើ​ករណី​លោក​ សម រង្ស៊ី ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​សមាជិក​ភាព​ចេញ​ពី​រដ្ឋសភា​ និង​ដែល​ត្រូវ​រង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នា​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ។ ​