បន្ទាប់ពីតួកគី បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ រុស្ស៊ី ដាក់ពង្រាយម៉ីស៊ីលប្រឆាំងដែនអាកាស នៅស៊ីរ៊ី

(CNN)៖ ភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា បានកើតឡើងបន្ទាប់ពី តួកគី បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី ជាមួយគ្នានេះ ប្រធានាធិបតីតួកគី បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានបំពាន និងរុស្ស៊ីអះអាងថា ខ្លួនឹងដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចប្រឆាំងយន្តហោះ ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរី។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ម៉ីស៊ីល កំពុងត្រូវបានបំពាក់ រុស្សី និង តួកគី ក៏បានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការគាំទ្រភេវកម្ម។

យ៉ាងណាក៏ដោយ រុស្ស៊ី បានព្រមានផងដែរថា ខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន បង្វែរទិសដៅទេសចរណ៍ កុំទៅលេងនៅប្រទេសតួកគី តទៅទៀត។  ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ី ប្រមាណ៤៣លាននាក់ ធ្វើដំណើរទេចរណ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំ៕

បន្ទាប់ពីតួកគី បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ រុស្ស៊ី ដាក់ពង្រាយម៉ីស៊ីលប្រឆាំងដែនអាកាស នៅស៊ីរ៊ី

បន្ទាប់ពីតួកគី បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ រុស្ស៊ី ដាក់ពង្រាយម៉ីស៊ីលប្រឆាំងដែនអាកាស នៅស៊ីរ៊ី

បន្ទាប់ពីតួកគី បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ រុស្ស៊ី ដាក់ពង្រាយម៉ីស៊ីលប្រឆាំងដែនអាកាស នៅស៊ីរ៊ី