ដាច់ភ្លើង៖ លោក ហ៊ុន សែន សុំទោស ហើយថាមិនមែន​ជាសញ្ញានៃអំពើភេរវកម្មឡើយ

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​ថ្លែងសារជាបន្ទាន់តាម​រយៈ ខណៈអគ្គិសនីត្រូវ​បាន​កាត់ផ្តាច់​ប្រមាណ​មួយម៉ោង​។ លោក​បាន​ថ្លែងការសុំទោស និងអះអាងថា ការ​កាត់ផ្តាច់នេះ គឺ​បណ្តាលមកពី​បញ្ហា​ចរន្តនៅ​វៀតណាម។ លោក​បញ្ជាក់ថា នេះមិនមែន​ជាសញ្ញានៃអំពើ​ភេរវកម្ម ឬ​ចេតនានយោបាយ​របស់​ក្រុមណាមួយឡើយ៕
​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​