រដ្ឋសភា ពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា​លើ​ច្បាប់​ថវិកាជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ដើម​សប្តាហ៍​ក្រោយ​

​រដ្ឋសភាជាតិ​នៃ​កម្ពុជា នឹង​បន្ត​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី​៥  នីតិកាល​ទី​៥ នៅ​ថ្ងៃទី​៣០​ខែវិច្ឆិកា​សប្តាហ៍​ក្រោយ ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា​។​

​បើតាម​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​របស់​អគ្គលេខា​ធិ​ការដ្ឋាន​រដ្ឋសភា រដ្ឋសភា នឹង​ពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា លើ​របៀបវារៈ​ចំនួន​២ រួមមាន​៖១. សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦ ។ និង​ទី​២. សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ស្ថិតិ​៕


​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​