ដាច់ភ្លើងយប់មិញ​មន្រ្តីអគ្គិសនីថា​មកពីតង់ស្យុង​ឡើងខ្ពស់ដាច់នៅវៀតណាម

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ​មន្រ្តីអគ្គិសនីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា​ ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី​នៅទូទំាងរាជធានីភ្នំពេញ ​និងនៅតាមបណ្តា​ខេត្តមួយចំនួននៅយប់ថ្ងៃទី២៦ ​វិច្ឆិកា ​បណ្តាលមកពី​តង់ស្យុងភ្លើងឡើងខ្ពស់ ​ហើយបានដាច់នៅ​ក្នុងប្រទេសវៀតណាម ​ព្រោះភ្លើងកម្ពុជា​ទិញពីប្រទេស​វៀតណាម ។

ព័ត៌មានលម្អិតនឹង​មានផ្សាយជូននៅ​លើសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាព ៕