លោក ជ្រាង សុផាន់ អភិបាលរង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ម្តាយ ស្លាប់ មុន​ក្រោយ​គ្នា ១ ម៉ោង​

ភ្នំពេញ: លោក ជ្រាង សុផាន់ អភិបាលរង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បានទទួល​មរណភាព កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៧ ខែវិច្ឆិកា​នេះ នា​វេលា​ម៉ោង​៥ ទៀបភ្លឺ ដោយ​រោគាពាធ ហើយ​លើសពីនេះទៅទៀត លោកយាយ​ឧបាសិកា ដែលជា​ម្តាយ​លោក ជ្រាង សុផាន់ ក៏បាន​ទទួលមរណភាព នា​អំឡុង​ម៉ោង ៤ ទៀបភ្លឺ មុន​ក្រោយ​គ្នា ១​ម៉ោង ៕V​/S

លោក ជ្រាង សុផាន់ អភិបាលរង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ម្តាយ ស្លាប់ មុន​ក្រោយ​គ្នា ១ ម៉ោង​

លោក ជ្រាង សុផាន់ អភិបាលរង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ម្តាយ ស្លាប់ មុន​ក្រោយ​គ្នា ១ ម៉ោង​