ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​បាន​បញ្ចប់​ហើយ ​កាល​ពី​យប់​មិញ ដោយ​មាន​​​ប្រជាជន​ខ្មែរ​បរទេស​​យ៉ាងច្រើនកុះករ ​មក​ចូល​រួម​កម្សាន្ត​សប្បាយ ប៉ុន្តែ​ប្រិយមិត្ត​មិន​បាន​ឃើញ​ទិដ្ឋភាព​ព្រឹក​នេះ ​នៃ​​ពិធី​មួយ​ឆ្នាំ​មាន​ម្ដងនេះនៅ​ឡើយ​ទេ ដូច្នេះ Sabay សូមបង្ហាញ​​រូប​ភាព​ខ្លះៗដូច​ខាង​ក្រោម​។

 

 

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

 

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

 

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

 

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

 

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

 

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

 

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

 

ទស្សនាទិដ្ឋភាព​ក្រោយ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ព្រឹក​នេះ ​ជាមួយ Sabay

 

អត្ថបទ៖ អ៊ុំ សុភក្តិ