លោក ជា ចំរើន ៖ គោលបំណង​នៃ​ការបង្កើត​គណបក្ស​

​លោក ចំរើន បាន​ថ្លែង​នៅក្នុង​សន្និសីទកាសែត​កាលពី​កន្លងទៅ​ថា​លោក​នឹងដាក់​កម្មវិធី​គោលនយោបាយ​របស់លោក និង​ការងារ​ឯកសារ​ទៅ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ បន្ទាប់ពី​គណបក្ស​បញ្ចប់​ការសិក្សា​វាស់​ស្ទង់​អំពី​កម្មវិធី​គោលនយោបាយ​របស់ខ្លួន​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​ដូចជា​យុវជន កសិករ ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ប្រព័ន្ធយុត្