មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

កាលពីថ្មីៗ នេះក្រុមហ៊ុន HTC បានបញ្ចេញស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន គឺ HTC One E9+ វាបានរចនារូបរាងបែបថ្មី ទាន់សម័យ និងបំពាក់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ ជាច្រើនគួរអោយទាក់ទាញបំផុត។

មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកជួបជាមួយ HTC One E9+ រចនារូបរាងថ្មី និងស៊ីម ២

ចុះថ្ងៃទី 27 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:00 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ