ជប៉ុន​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​ជាមួយ​អាមេរិក ដើម្បី​ឌឺដង​ឲ្យ​ចិន​

ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​នឹង​បញ្ជូន​នាវាចម្បាំង​ទៅ​សមុទ្រ​ចិន​ភាគខាងត្បូង​ដើម្បី​ចូលរួម​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​នាវា​ជើង​ទឹក​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​អាមេរិក​ទោះជា​ចិន​ជំទាស់​ក៏ដោយ​។​