រុស្ស៊ី​ជួយ​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​បង្កើត​រោង​ចក្រ​ថាម​ពល​នុយក្លេអ៊ែរ

នៅ​ក្រោម​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​រុស្ស៊ី​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​មេដឹកនាំ​រុស្ស៊ី​ទៅ​កម្ពុជា​នៅសប្ដាហ៍​នេះ ប្រទេស​រុស្ស៊ី​នឹង​ជួយ​កម្ពុជា​សាង​សង់​រោង​ចក្រ​នុយក្លេអ៊ែរ​មួយ​កន្លែង​។