កម្ពុជា​នឹង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​សំណល់​ប្លាស្ទីក​ទៅ​ជា​ប្រេង​ខ្មៅ​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦​

នៅ​សុក្រ​ទី​២៧​ វិច្ឆិកានេះ ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និងអង្គការ​យូណេស្កូ ​បាន​ប្រារព្ធ​យុទ្ធនាការ​បញ្ឈប់​ការ​ប្រើ​ថង់​ប្លាស្ទីក​នៅ​កម្ពុជា។ ​ពិធី​ដែល​បាន​រៀបចំ​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​នេះ ​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​យុវជន​ជាង​៥០០​នាក់។ ក្នុង​ឱកាស​នេះ ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ​ប្រកាស​ថា​ កម្ពុជា​នឹង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​រោង​ចក្រ​កែច្នៃសំ​រាម​ថង់ប្លាស្ទី​កជា​ប្រេង​ខ្មៅ ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ។ ​