លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​សន្តិភាព​អន្តរជាតិ GUSI នឹង​បានធ្វើ​ឲ្យ​ពិភពលោក​ស្គាល់​កម្ពុជា​កាន់តែច្បាស់​

​ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា និង​ជា​តំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌល​កំពង់ស្ពឺ លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី ដែល​បានទទួល​ពានរង្វាន់​ស​ន្តិ​ភាព​អន្តរជាតិ GUSI ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី ១៤ នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​សម្រាប់​ការដឹកនាំ​យុវជន​ការងារ​មនុស្ស​ធម៌ និង​ការតស៊ូ​មតិ​ដើម្បី​បេតិកភណ្ឌ​ជាតិ​បាន​ហៅ​ជយលាភី​នេះ​ថា​ជាការ​បង្ហាញ​ពី​ការ