មហាសេដ្ឋី​លុយ​វុ​លលា​ន​ម្នាក់ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ទាក់ទង​អំពើពុករលួយ​

​ហា​សេដ្ឋី​រូបនេះ​មានឈ្មោះ Andre Esteves ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​នៅឯ​លំនៅដ្ឋាន​របស់គាត់​នៅ​ទីក្រុង Rio De Janeiro ហើយ​បាន​រឹបអូស​ឯកសារ​ជាច្រើន​របស់គាត់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដំកល់​ប្រាក់​នៅ​ធនាគារ​។​ ​មហាសេដ្ឋី​រូបនេះ​ត្រូវបាន​គេ​រកឃើញថា​មាន​លុយ​២៥០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។ គាត់​គឺជា​មហាសេដ្ឋី​លំដាប់​ទី​