យប់កណ្តាលអធ្រាត្រ ថតឃ្លីបជាប់វិញ្ញាណយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត

យប់កណ្តាលអធ្រាត្រ ថតឃ្លីបជាប់វិញ្ញាណយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត

បុរសម្នាក់បានថតជាប់ស្រមោលពណ៌សព្រាលៗ ប្រហាក់ប្រហែលនឹងវិញ្ញាណ មនុស្សស្លាប់នៅពីមុខរថយន្តរបស់ខ្លួន ដែលដើរឆ្លងផ្លូវ​ពីម្ខាង ទៅម្ខាង បន្តាប់មកក៏រលាយបាត់ទៅ ។ កាមេរ៉ារបស់គាត់បានថតឃ្លីបវីដេអូ​នេះនៅយប់ពាក់​កណ្តាលអធ្រាត្រ ។


ghost 100% evidence of a real ghost in Perth Australia (ORIGINAL)

 

យប់កណ្តាលអធ្រាត្រ ថតឃ្លីបជាប់វិញ្ញាណយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត

យប់កណ្តាលអធ្រាត្រ ថតឃ្លីបជាប់វិញ្ញាណយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែត