បារាំង​រៀបចំ​ពិធី​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធជាតិ​ចំពោះ​ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​អំពើ​ភេរវកម្ម​ថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារំាង ២សប្តាហ៍​ក្រោយ​អំពើ​ភេរវកម្ម​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស និង​ជាយ​ក្រុង​ប៉ារីស​ដែល​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ ១៣០នាក់ និង​របួស​ជាង ៣០០នាក់​កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា​មក រដ្ឋាភិបាល​បាន​រៀបចំ​ពិធី​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធជាតិ និង​សាធារណៈរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​វិមាន Invalides ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស។ គោលដៅ​នៃ​ការ​រៀបចំ​ពិធី​ជា​លក្ខណៈ​ជាតិ និង​សាធារណរដ្ឋ​ថ្ងៃ​បាន​ធ្វើ​ឡើង ដើម្បី​ចូលរួម​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ចំពោះ​ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​អំពើ​ភេរវកម្ម។ ក្រៅ​ពី​ពិធី​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​នៅ​ក្នុង​វិមាន Invalides និង​ដើម្បី​សម្តែង​ឯកភាពជាតិ លោក​ប្រធានាធិបតី​បារាំង​ក៏​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​បារាំង​ដោត​ទង់ជាតិ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​ដែរ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ។