ទោស​ជាប់​ពន្ធនាគារ​សម្រាប់​សកម្មជន​ការពារ​សេរីភាព​បញ្ចេញមតិ​នៅ ប្រទេស​ចិន

តុលាការ​នៅ​ខេត្ត ក្វាងទុង នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី ២៧ វិច្ឆិកា ​បាន​សម្រេច​ផ្តន្ទាទោស​សកម្មជន​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចិន ចំនួន​៣​នាក់ ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ។ សកម្មជន​ចិន​ទាំងបី​រូប​ត្រូវ​បាន​អាជ្ញាធរ​ចិន​ចាប់ឃុំ​ខ្លួន តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣ បន្ទាប់ពី ពួកគេ​បាន​ចូលរួម​គាំទ្រ​ចលនា​បាតុកម្ម​មួយ ដែល​ប្រឆាំង នឹង​ការតាមដាន និង​ត្រួតពិនិត្យ​របស់​អាជ្ញាធរ​លើ​ខ្លឹមសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​របស់​កាសែត​ក្នុង​ស្រុក។