តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​តែមួយ​ របស់​អាស៊ា​ន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​ស្ថាពរ​

កូឡាឡាំពួរ៖  ​ទី​បំផុត​ទៅ​សមាគមន៍​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ ឬ​អាស៊ាន ​បាន​បង្កើត​នូវ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជា​សហគមន៍​មួយ ​ដែលខ្លួ​ន​ប៉ុន​ប៉ង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ចលនា​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ក្នុ​ង​ទីផ្សារ​តែមួយ ​ដែល​មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​រួម​ប្រមាណ​៦២៥​លាន​នាក់ ​ដែល​អាច​មាន​សេចកិច្ច​រួម​ប្រមាណ​២.៦កោត​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។ 
តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​តែមួយ​ របស់​អាស៊ា​ន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​ស្ថាពរ​សេចក្តី​សម្រេច​នៃ​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​មួយ ​របស់​អាស៊ាន ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ ដោយ​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​ទាំង​១០ ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​កូឡា​ឡាំពួរ​ ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ាន​លើក​ទី២៧ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២២​ ខែ​វិច្ឆិកា ​កន្លង​ទៅ​៕  
TheMinute