អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ


អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ប្រមាណ ២១​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​រៀប​ចំ​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​​ដ៏​ធំ​អស្ចារ្យ​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​របស់​កូន​ប្រុស​នៅ​ទីក្រុង Florence ប្រទេស​អ៊ីតាលី។

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

ភ្ញៀវ​ប្រហែល ៥០០​នាក់​ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​រៀបការ​របស់​កូន​កំលោះ Rohan Mehta និង​កូន​ក្រមុំ Roshni ដែល​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​​ប្រទេស​អ៊ីតាលី។ អាពាហ៍ពិពាហ៍​រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ឡើង​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ បន្ទាប់​ពី​ភ្ញៀវ​មក​ពី​ជុំ​វិញ​ពិភពលោក​ធ្វើ​ដំណើរ​ដល់​ក្រុង Florence និង​កក់​សណ្ឋាគារ​ប្រណីត​ៗ​មួយ​ចំនួន។

 

កូន​កំលោះ​គឺ​ជា​កូន​ប្រុស​តែ​ម្នាក់​គត់​របស់​លោក Yogesh Mehta ដែល​ជា​សេដ្ឋី​ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Petrochem នៅ​ឌុយបៃ មាន​ទ្រព្យ​សរុបប្រហែល​ ៦២៣​លាន​ដុល្លារ។ អាជ្ញាធរ​របស់​ប្រទេស​អ៊ីតាលី​បាន​បដិសេធ​សំណើ​ឲ្យ​កូន​កំលោះ​ជិះ​ដំរី​មក​កាន់​កន្លែង​ប្រារព្ធ​ពិធី ដោយសារ​ខ្លាច​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដល់​ជីវិត​មនុស្ស៕

 

ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដែល​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ៖

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

 

អាពាហ៍ពិពាហ៍​កូន​សេដ្ឋី​ឥណ្ឌា ៣​ថ្ងៃ​ចំណាយ​ជាង ២០​លាន​ដុល្លារ

ប្រែ​សម្រួល៖ គង់ វិសាល
ប្រភព៖ dailymail​​​​​