អ្នកនាំពាក្យ​ថ្មី​របស់រ​ដ្ឋ​សភា ថ្លែងការណ៍​លើកដំបូង តប​នឹង​សភា​សហភាព​អឺរ៉ុប ក្នុងករណី​លោក​សមរង្ស៊ី​

ភ្នំពេញ: ​អ្នកនាំពាក្យ​ថ្មី​របស់រ​ដ្ឋ​សភា ដែល​ទើបត្រូវ​បានតែងតាំង បានចេញ​សេច​ក្តិ​ថ្លែងការណ៍​លើកដំបូង​របស់ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​សភា​សហភាព​អឺរ៉ុប​។ តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋ​សភាក​ម្ពុ​ជា បាន​សម្តែង​ការខកចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពី​បាន​ពិនិត្យ​នូវ​សេចក្តីសម្រេចចិត្ត​ចុះ​ថ្ងៃទី​២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ របស់​សភា​អឺរ៉ុប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សភាពការណ៍​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​។

​អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋ​សភាក​ម្ពុ​ជា យល់ឃើញថា ការវាយតម្លៃ​របស់​ស​ភា​អឺរ៉ុប​ក្នុង​សេចក្តីសម្រេចចិត្ត​នេះ  ជាការ​វាយតម្លៃ​ប្រកបដោយ​បុរេនិច្ឆ័យ ដោយ​ពុំ​ឈរលើ​មូលដ្ឋាន​អព្យាក្រឹត និង​ពុំមាន​ព័ត៌មាន​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​។​

អ្នកនាំពាក្យ​ថ្មី​របស់រ​ដ្ឋ​សភា ថ្លែងការណ៍​លើកដំបូង តប​នឹង​សភា​សហភាព​អឺរ៉ុប ក្នុងករណី​លោក​សមរង្ស៊ី​

អ្នកនាំពាក្យ​ថ្មី​របស់រ​ដ្ឋ​សភា ថ្លែងការណ៍​លើកដំបូង តប​នឹង​សភា​សហភាព​អឺរ៉ុប ក្នុងករណី​លោក​សមរង្ស៊ី​